En els tallers dirigits per l’artista serverí Sath, els joves participants han dibuixat els quatre pals d’aquesta original baralla que substitueix els oros, espases, bastos i copes pels quatre personatges representatius de la commemoració: l’església de Son Servera, el pastoret, el metge Lliteras i la rata.